Die Nisi Ben Asi

Die Nisi Ben Asi - Najad 390

nba

Hull Type: Fin Keel
Rigg Type: Masthead Sloop
LOA: 38.55′ / 11.75m
LWL: 32.81′ / 10.00m
Beam: 11.48′ / 3.50m
Listed SA: 807 ft2 / 74.97 m2
Draft: 6.07′ / 1.85m
Disp. 20944 lbs./ 9500 kgs.
Ballast: 8818 lbs. / 4000 kgs.
Designer: Eric Segerlind
Builder: Najad Varvet AB
First Built: 1984
Last Built: 1995.
No. 103 Built: 1994
AUXILIARY POWER (orig. equip.)
Make: Volvo Penta Model: MD31A
Type: Diesel HP: 59
Water: 92 gals. / 348 ltrs.
Fuel: 66 gals. / 250 ltrs.

Najad 390